QMS MKU

EHS

Nama *
Email *
Apakah Menggunakan APD wajib saat naik tower ? *

BCG

Apakah boleh menerima entertain dari user?

BCG

Memberikan user sesuatu untuk tanda terima kasih apakah boleh?